Populace
民眾版
醫師介紹
首頁科室簡介醫師介紹
牙科 - 蔡松軒 我要掛號 回醫師列表
已發表衛教文章(0)

英文姓名: Tsai, Sung-Hsuan

性別:男

科別:牙科

學歷:台灣大學牙醫學士

現任:高雄市立岡山醫院牙科部專任主治醫師

經歷:台南市立醫院牙科兼任主治醫師

           中華民國家庭牙醫學會專科醫師

           中華牙醫學會會員

主治疾病:一般牙科、牙髓病治療、人工植牙、蛀牙填補、假牙贋復

                  牙周治療