Populace
民眾版
醫師介紹
首頁科室簡介醫師介紹
牙科 - 鄭妃雅 我要掛號 回醫師列表
已發表衛教文章(0)

英文姓名:CHENG,Fei-Ya

性別: 女

學歷:國立陽明大學牙醫系碩士

        中國醫藥大學牙醫學士        

經歷:臺北榮民總醫院贋復專科訓練醫師

專科證書:衛福部定贋復補綴牙科專科醫師

               中華民國贗復牙科專科醫師

               中華民國植牙醫學會專科醫師

               中華植體美學醫學會會員醫師                   

主治疾病:一般牙科、假牙贋復、全口重建