Populace
民眾版
醫師介紹
首頁科室簡介醫師介紹
牙科 - 朱庭郁 我要掛號 回醫師列表
已發表衛教文章(0)

英文姓名: Zhu, Ting-Yu

性別:女

科別:牙科

學歷: 高雄醫學大學牙醫學士

經歷: 前高雄醫學大學附設醫院牙醫師

            中華民國家庭牙醫學會會員 

                                

主治疾病:假牙贋復、一般牙科、牙髓病治療、蛀牙填補、牙周治療