Populace
民眾版
醫師介紹
首頁科室簡介醫師介紹
牙科 - 黎育廷 我要掛號 回醫師列表
已發表衛教文章(0)

英文姓名: Li, Yu-Ting

性別:男

科別:牙科

學歷: 高雄醫學大學牙醫學士

           德國杜伊斯堡-埃森大學牙醫碩士

現任:高雄市立岡山醫院牙科部主任

經歷:台南市立醫院牙科主治醫師

           高雄醫學大學附設中和紀念醫院牙醫師

           中華民國家庭牙醫學會專科醫師

           衛生福利部牙體復形科專科醫師

           中華牙醫學會會員      

主治疾病:人工植牙、牙髓病治療、蛀牙填補、假牙贋復、一般牙科